Reggae.Si vam skupaj z organizatorji predstavlja NAGRADNO IGRO: Zastonj na SOUND SYSTEM MOMENT

 

 

Dvema srećnežema, ki ju bo določil žreb bomo podarili po 2 vstopnici in Ziggi papirčke (2x 2 vstopnici + Ziggi rolling papers).

Vse kar morate storiti je to, da delite v Facebook dogodek Sound System Moment, (ki se nahaja na tukaj ---->  https://www.facebook.com/events/1136815603373920/  ) povezavo do pesmi na temo roots/dub reggae glasbe. Delite lahko povezavo iz YouTube/MixCloud/SoundCloud... ali podobne platforme. Če pa pri tem označite  še prijatelja, omogočite tudi njemu, da sodeluje v žrebu! Enostovno kaj ne? Torej, zasujte nas z glasbo! 

 

p.s. Kdo ve, morda pa s tem podate kako inspiracijo DJ.jem in slišite svojo pesem na samem dogodku! 

 

Nagradna igra se zaključi v torek ob 23.59 uri! Vse povezave, ki bodo deljene z nami po tem datumu, bodo smatrane kot neveljavne! 

 

 

 

 

 

 

PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE

1. Splošne določbe 

Organizator nagradne igre “Good Vibrations nagradna igra ”, je Reggae,si,(v nadaljevanju: organizator). Nagradna igra poteka od 08. 11.2019 pa do vključno 12. 11. 2019. Nagradna igra ni sponzorirana s strani Facebooka in ni povezana s Facebookom kot podjetjem. Vse informacije, ki jih uporabnik posreduje v igri, prejme organizator nagradne igre.

2. Pogoji sodelovanja v nagradni igri

V nagradni igri lahko sodelujejo državljani Republike Slovenije (fizične osebe). Mlajši od 18. let morajo pridobiti dovoljenje staršev za sodelovanje v nagradni igri. V nagradni igri bodo sodelovali vsi, ki se pridružijo Facebook strani https://www.facebook.com/Reggae.Si/ ali pa so že pridruženi.

3. Potek nagradne igre in razglasitev nagrajencev

Vse kar morate storiti, je to da delite v Facebook dogodek Sound System Moment, (ki se nahaja na tej Tukaj ---->  https://www.facebook.com/events/1136815603373920/, povezavo do pesmi na temo roots/dub reggae glasbe. Delite lahko povezavo iz YouTube/MIxCloud/SoundCLoud... ali podobne platforme. Če pa pri tem še označite prijatelja, omogočite tudi njemu, da sodeluje v žrebu!

V Torek, 12.11.2019 23.59h se nagradna igra konča in v sredo 13.11.2019 bomo razglasili  dva naključno izžrebanega nagrajenca/ko, ki bo prejel nagrado.

Vsi sodelujoči se s sodelovanjem v aplikaciji strinjajo, da lahko objavimo njihovo ime iz profila s katerim ste sodelovali v nagradni igri, na Facebook strani https://www.facebook.com/Reggae.Si/, in na spletni strani www.reggae.si

4. Rezultati žrebanja, nagrade in prevzem nagrad

Vsi nagrajenci bodo objavljeni na Facebook stranihttps://www.facebook.com/Reggae.Si/. Pred izročitvijo nagrad mora organizator s strani nagrajencev v roku petih (5) ur po razglasitvi prejeti potrebne osebne podatke :Facebook uporabniško ime, ime in priimek, email naslov.

Posredovanje vseh teh podatkov na mail je pogoj za izročitev nagrade prejemniku.

Denarno izplačilo nagrad ni mogoče, nagrade niso prenosljive, zamenjava nagrade ni mogoča. 

Nagrade:

2x 2 vstopnici + Ziggi papers

6. Odgovornost

Organizator ne nosi nobene odgovornosti, niti ne sodeluje v sporih glede lastništva izžrebanih nagrad. Vsi spori, povezani s pravicami okrog lastništva izžrebanih nagrad, ne bodo imeli nobenega vpliva na pravilo, da organizator dodeli nagrado tisti osebi, ki je organizatorju poslala svoje podatke v skladu s temi pravili. Organizator bo nagrado v skladu s pravili izročil osebi uporabnika oz. njeni uradno pooblaščeni osebi, katere podatki bodo navedeni v elektronskem sporočilu, ki ga organizator prejme od nagrajenega. Organizator ne prevzema nobene in nikakršne odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema in koriščenja nagrade, s čimer se sodelujoči s pristopom k tej nagradni igri izrecno strinjajo. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za nedelovanje družabnega omrežja Facebook ter posledice nedelovanja, ne glede na razloge nedelovanja. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za nedelovanje ali nepopolno delovanje elektronske pošte in internetne povezave sodelujočega ali nedelovanje storitve, ki je posledica napačne uporabe ali neznanja uporabe storitev. V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), organizator lahko odpove nagradno igro. O tem mora prek medijev obvestiti udeležence. V takšnem primeru udeležencem ne odgovarja za morebitno nastalo škodo.

7. Pravila nagradne igre

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci potrjujejo, da so seznanjeni s temi pravili in se zavezujejo, da bodo ravnali v skladu s pravili nagradne igre. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki. Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator sodelujoče obveščal z objavami na Facebook strani https://www.facebook.com/Reggae.Si/ vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator nagradne igre. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil udeleženca.

9. Varovanje osebnih podatkov

Organizator bo osebne podatke uporabil izključno za potrebe izročitve nagrade. Organizator se zavezuje, da podatki, ki jih bodo nagrajenci posredovali, ne bodo predani v roke tretji osebi ali kakorkoli drugače uporabljeni v nasprotju z zakonodajo Republike Slovenije, razen če je to potrebno zaradi izvedbe nagradne igre oz. neposrednega trženja.